Board logo

標題: Fly me to the moon 木吉他演奏 [打印本頁]

作者: barry770319    時間: 2019-6-6 23:22     標題: Fly me to the moon 木吉他演奏

https://youtu.be/RcqdgUJQVi4% [# {% {4 I: V
0 V9 O6 v4 c6 V. x
經典老歌. 新手必練
7 z( d$ p4 d4 `- I- M( u7 M彈起來身體都想跟著一起晃
! d  k# d( A! A% S9 p9 P
. [* Y' M  D8 P) n" |5 ~/ xGuitar: Trumon J850F
1 g" L7 f5 E8 ]6 n; N4 ~Record: Focusrite
8 ]8 m; Y5 F# N' A/ Q1 nTab: https://reurl.cc/GYx03
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://www.gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2