Board logo

標題: 電吉他譜~~ [打印本頁]

作者: ★北極星☆    時間: 2010-9-1 22:05     標題: 電吉他譜~~

不知道算不算求譜拉!!~ 嗯~~請教哪有賣電吉他音樂的譜阿??或是推薦一本~5 x8 k6 n* u" a
因為這裡的GP譜有些給的都錯滿離譜的阿!!
作者: 米特勒斯    時間: 2010-9-1 22:20

書局都有賣阿
+ ^9 i- w. j* U- _! r只是  感覺很燒錢& }  I; V! y: p# e
, i9 w' ?0 v0 o0 U2 O
我譜大部分都在這找5 J( L8 e: Y1 U; R
http://www.ultimate-guitar.com/
. V' r6 i2 o, F* d4 |! g5 ~
% g, V4 t: h! n. v% D# U3 ]9 o6 @. X
或是你可以練習抓歌阿  也是個很棒的訓練
( Y3 }7 Q1 J( ?6 D' F2 c5 _$ q3 n# m: H可是耳朵要很靈 哈
作者: 哥哥我好帥    時間: 2010-9-1 23:02

回復 1# ★北極星☆
$ ~9 P+ n0 U5 Q, M' ~9 D
% p( a9 j6 W4 m! d# i6 I$ [我比較少用GP譜(我覺得總是不夠清楚)
# L: S- C* G, b1 Q* o" I, T+ C; l8 \4 H! s6 p" Y* u- }/ h7 F$ U
我都去書局找譜  或是 樂器行  不然就上網買些樂團的團譜來練
作者: qweasdws    時間: 2010-9-1 23:29

買書比較快喔!!
作者: a0926313325    時間: 2010-9-2 01:06

推薦買書~
作者: ★北極星☆    時間: 2010-9-4 14:34

感謝大大指點
作者: sasa1991822    時間: 2010-10-1 21:13

謝謝大大, `7 c# g2 {, T9 W
大概知道哩
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://www.gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2