【GuitarPro六線譜】

[ 2199 主題 / 153832 回復 ]

版塊介紹:                                     
請注意,這裡不是【 求譜區 】,請勿在這求譜。

※ 發文前,務必詳細閱讀版規。※

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  [GP]進擊的巨人 附件  ...23456..13 29160686 2013-12-22 125/2033 pandaliu 昨天 16:37
  supercell Sayonara Memories GP5 附件 jaosn123456333 2014-5-3 4/230 starts888 3 天前 17:47
  Edwarddupt-sneakers Edwarddupt 2015-1-26 0/21 Edwarddupt 3 天前 01:11
  onaldol-sacopa-adtz Donaldol 2015-1-23 0/15 Donaldol 6 天前 02:22
  Edwarddupt-sneakers Edwarddupt 2015-1-14 0/32 Edwarddupt 2015-1-14 16:24
  目隱都市的演譯者四首歌的GP 附件 天魂無極 2015-1-11 0/55 天魂無極 2015-1-11 12:03
  Edwarddupt-templede Edwarddupt 2015-1-6 0/21 Edwarddupt 2015-1-6 22:26
  onaldol-rossano-pal Donaldol 2015-1-6 0/18 Donaldol 2015-1-6 16:56
  skevxeiwibrk klfwntbrbksc 2015-1-5 0/17 klfwntbrbksc 2015-1-5 05:13
  yfynripbltwn hzoaysquzaiq 2015-1-5 0/15 hzoaysquzaiq 2015-1-5 04:57
  idcwqmrehfea klfwntbrbksc 2015-1-5 0/15 klfwntbrbksc 2015-1-5 03:24
  pfggzpfpjjhl hzoaysquzaiq 2015-1-5 0/14 hzoaysquzaiq 2015-1-5 03:05
  jjpyxayldmyx xqgwhtyxqcpq 2015-1-4 0/19 xqgwhtyxqcpq 2015-1-4 21:47
  snqqzvstvuhf xqgwhtyxqcpq 2015-1-4 0/15 xqgwhtyxqcpq 2015-1-4 18:28
  yushafqzsbvr xqgwhtyxqcpq 2015-1-4 0/21 xqgwhtyxqcpq 2015-1-4 16:46
  pfrdrbjrqmgd rkwzbnauqscf 2015-1-4 0/13 rkwzbnauqscf 2015-1-4 16:35
  guukdyfapsix klfwntbrbksc 2015-1-4 0/17 klfwntbrbksc 2015-1-4 16:06
  rreorwdohzin klfwntbrbksc 2014-12-29 0/44 klfwntbrbksc 2014-12-29 14:56
  sfvcrqczbmso hzoaysquzaiq 2014-12-29 0/27 hzoaysquzaiq 2014-12-29 14:32
  gyesbakzqjxz xqgwhtyxqcpq 2014-12-29 0/20 xqgwhtyxqcpq 2014-12-29 13:38

正在瀏覽此版塊的會員

民謠木吉他 電吉他 古典吉他 烏克麗麗 音樂書籍/DVD 樂器音箱 效果器 電子琴/鋼琴
領取樂器購物金